סיפורי הצלחה

 

פירוק שותפות ברפת במסגרת הליך בוררות

הליך בוררות מורכב של פירוק שותפות ברפת בין אב ובנו לבין חתנו של האב.

 

ההליך התנהל, כאמור, בבוררות אשר במסגרתה קבע הבורר את אופן פרישתו של החתן מן השותפות ואת הסכומים המגיעים לו עקב הפרישה.

עקב מספר טעויות אשר נפלו בפסק הבורר, הוגשה על ידי משרדנו בקשה לביטול פסק הבורר לבית המשפט המחוזי בחיפה. עילות ביטול פסק הבורר הינן מצומצמות ביותר, בניגוד לערעור המוגש לבית המשפט. על אף הקושי בביטול הפסק, קבע בית המשפט המחוזי בחיפה כי יש לבטל את פסק הבורר במספר עניינים.

 

בפועל ובמסגרת קביעת האיזונים מחדש קבע בית המשפט המחוזי כי יש להחזיר למרשיי סכום של למעלה ממיליון ש"ח.

8/2013

תביעה לפי חוק איסור לשון הרע של חברי ועד במושב נגד חבר המושב

בתיק זה נדונה תביעת לשון הרע של חמישה חברי וועד מושב, אשר ייצגתי, כנגד חבר במושב אשר לא חדל מלהכפישם.

החבר עשה זאת הן במכתבים אשר הופצו לכלל חברי המושב והן בישיבת המועצה האזורית מטה אשר.

לאחר הגשת התביעה לא הוכחש הפרסום ואולם הנתבע טען כי כל הכפשותיו מקורן באמת עובדתית או בלשון חוק איסור לשון הרע, טענת "אמת דיברתי".

 

בית המשפט קבע כי דבריו של הנתבע אינם מהווים ביקורת לגיטימית ופסק לתברי הועד פיצוי.

4/2014

סכסוך יצרני חלב – מחוזי חיפה

בהליך זה ייצגתי בעלים של רפת גדולה אשר הוגשה כנגדו בקשה לפירוק שותפות.

לפי דרישת מועצת החלב חתם מרשי על הסכם שותפות עם הצד שכנגד וזאת על מנת שיוכל לעשות שימוש במכסת החלב שלו לצורך ייצור חלב וזאת בנוסף למכסת החלב שלו. בין הצדדים סוכם כי תמורת השימוש במכסת החלב ישולמו דמי שימוש (אומנה).

רפתנים רבים עושים זאת על מנת לקיים הדרישה הפרוצדוראלית של מועצת החלב, על אף שבפועל לא  מתקיימת שותפות.

הצד שכנגד, במטרה להתעשר על חשבון מרשי שלא כדין, טען כי על אף העובדה שמדובר בהסכם לצורך תשלום דמי שימוש בלבד,  הוא שותף לכל דבר ועניין ומגיעים לו מחצית מנכסי השותפות וכמובן מחצית מרווחי השותפות.

 

בית המשפט המחוזי פסק, כי אין לקבל את טענת הצד שכנגד וקבע כי על אף הסכם השותפות שנחתם במועצת החלב, לא התקיימה בין הצדדים שותפות.

לפיכך דחה הבקשה לפירוק השותפות וחייב הצד שכנגד ב-15,000 ₪ הוצאות.

5/2014

סכסוך משפחתי במושב שדה יעקב

מרשי יוסף, רכש נחלה עוד בשנות ה70 ממושב שדה יעקב. בשל בעיות אישיות  לא פעל מרשי להעברת הזכויות בנחלה על שמו ברשות מקרקעי ישראל ובלשכת רישום המקרקעין. בני דודו הגישו שנים רבות לאחר מכן תביעת פינוי בטענה כי הרישום בטאבו עדיין על שם סבתם של הצדדים וכי מכוח צוואתה הם היורשים של הנחלה. 

בבית המשפט הוכחנו כי עוד לפני עשורים רבים העבירה הסבתא את הנחלה לשדה יעקב ולפיכך היא כבר לא הייתה שלה ומכיוון שכך לא יכולה הייתה להורישה. 

נדרשנו למסמכי ארכיון רבים אך עבודה פרטנית ומאומצת הביאה לזכייתו של מרשי וקביעה כי הנחלה שלו על אף העדר הרישום

6/2014

סכסוך בנושא מינוי בן ממשיך במושב אבן מנחם

ההורים מינו את אחד מבניהם, מרשי, לבן ממשיך. המינוי לא הושלם ברישום בסוכנות היהודית ובמנהל מקרקעי ישראל. לאחר פטירת האב, כתוצאה ממתיחות בין האם לבן הממשיך וכן כתוצאה מהשפעת האחים האחרים, ביקשה האם לבטל את המינוי.

 

בית המשפט לעניני משפחה בקריות קבע כי לא ניתן לבטל המינוי (על אף שלא הסתיימו הליכי הרישום בסוכנות ובמינהל מקרקעי ישראל) וזאת עקב הסתמכותו של מרשי ובניית ביתו וכן בשל העובדה שבית המשפט השתכנע כי האם לא באמת רצתה לחזור מהמינוי. כמו כן קבע בית המשפט כי בניגוד לטענת האם לא התנהג מרשי התנהגות מחפירה המצדיקה את ביטול המינוי.

2/2015

סכסוך בן ממשיך במושב מגדים

במושב מגדים אשר בחוף הכרמל ניטש ויכוח בין אם לבנה באשר לנושא מינויו של הבן, אותו ייצגתי, כבן ממשיך. עוד לפני עשרות שנים בנה הבן הממשיך את ביתו בנחלה וקבע שם את מרכז חייו.

בתיק זה הושלם המינוי ברישום הן בסוכנות והן במינהל מקרקעי ישראל.

טענת האם הייתה כי מסמך המינוי זויף וכי הבן חתם בשמה.

במהלך הדיון בבית המשפט לענייני משפחה בחיפה הודה הבן כי חתם בשמה של האם אך טען כי החתימה הייתה בנוכחותה,  בהסכמתה ולבקשתה.

בית המשפט קיבל את טענת הבן ואף הוסיף כי מרגע רישום זכות של הבן הממשיך במוסדות, הרי מדובר במתנה מוגמרת שלא ניתן לבטלה עוד וכי טענה בדבר התנהגות מחפירה לפי חוק המתנה

 

בית המשפט ביקר קשות את התנהגותה של האם ושל אחיו של הבן. על פסק דין זה הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה ואולם הערעור נדחה.

9/2015

סכסוך משפחתי משולש במושב מדרך עוז - העברה בין דורית

בבית המשפט לענייני משפחה בנצרת ניטש סכסוך  בכל הקשור לירושת נחלה במושב מדרך-עוז ומעשה שהיה, כך היה:

 

אב המשפחה  הלך לעולמו, לאחר תקופה ארוכה של תשישות נפש. אשתו השנייה של האב נטשה אותו שנים מספר לפני כן. האב הוריש בצוואתו את הנחלה לבנו אשר הינו לקוח המשרד.

משנפטר האב פנה הבן, באמצעותי, על מנת לממש את צוואתו ולקבל צו קיום צוואה. לאחר הגשת הבקשה התנגדו הן אחיותיו והן אשתו השנייה של האב, כל צד מטעמיו שלו. 
אחיותיו טענו כי הצוואה בטלה בשל העדר כשירות של האב, ועוד טענו כי גם אם הצוואה אינה בטלה מסיבה זו, הרי חוק הירושה אינו חל על נחלות.

האשה השנייה טענה כי הואיל והינה אלמנתו, הרי על פי הסכם המשבצת של מושב מדרך עוז מול רשות מקרקעי ישראל, הינה זכאית לקבל הנחלה במלואה כבת זוגו.

בית המשפט פיצל את הדיון, על מנת לקבל הכרעה בשאלה האם עונה האשה השניה לדרישת המונח "בת זוג" לפי הסכם המשבצת.

לאחר חקירות ארוכות ובירור עובדתי בנוגע לנטישתה של האשה השנייה קבע בית המשפט כי היא אינה יכולה להיחשב כבת זוג. בית המשפט קבע כי הרציונל של הסכם המשבצת הוא שבת זוג אמורה להתגורר בנחלה ולא לנטוש את בעלה.

 

על פסק דין זה הוגש ערעור למחוזי, אשר טרם התברר.

7/2016

סכסוך משפחתי במושב נתיב השיירה

תומר (שם בדוי) מונה כבן ממשיך בנחלה במושב נתיב השיירה. לאחר מות אמו, עשו אחיו הרבים כל שיכלו ע"מ לטרפד המינוי והציפו את בית המשפט בתביעות רבות.

בתביעות אלו הכפישה המשפחה את מרשי, טענה שמרשי התאכזר לאמו שהמסמכים מזוייפים ועוד כהנה וכהנה.

התנהל מאבק ארוך שנים אשר בסיומו דחה בית המשפט את כל הטענות וקבע כי מרשי הינו בן ממשיך ולפיכך יקבל את הנחלה ללא כל חובת פיצוי. 

2/2017

סכסוך במושב אביאל

בתיק זה ייצגתי  משפחה אשר עקב חובות למושב נאלצו למכור את נחלתם  למשפחה אחרת תמורת מחיקת חובם. האגודה נטלה על עצמה את הטיפול בהעברת הזכויות אך לא עשתה דבר וחצי דבר להשלים העברת הזכויות. לימים דמי ההיוון אותם היה צריך לשלם לרשות מקרקעי ישראל גבהו עשרות מונים.

עקב התנהלותה של האגודה, הוגשה כנגדה, על ידי, הודעת צד שלישי.

 

בית המשפט חייב את האגודה בהשתתפות במחצית כל הוצאותיהם של מרשיי לרבות דמי היוון. המדובר במאות אלפי שקלים רבים

8/2017

סכסוך בין אחים במושב אחיהוד

בתיק זה ייצגתי את משה (שם בדוי) בעל נחלה אשר הזכויות בה הועברו לו ללא תמורה ע"י הוריו. אחיו מנחם (שם בדוי) טען כי חלק מהנחלה, לרבות בית מגורים אחד, הועבר לו במתנה ע"י אביו, שנים רבות לפני ההעברה למשה. לראיה טען מנחם כי ביתו גרה בבית המגורים שנים רבות וכי בפועל משה הסכים לכך כי חלק מהנחלה היא של מנחם.

בית המשפט דחה את הטענה הן בשל עקרון העל של שמירת הנחלה כיחידה גרעינית אחת והן בשל כשלים עובדתיים וחוסר מהימנות בגרסת מנחם.

2/2018

סכסוך במושב שעל

האסיפה הכללית של היישוב החליטה לפרק שותפות רבת שנים בקרקעות כרם האגודה וזאת באופן לא שוויוני תוך אפליית מספר חברים.

נטלתי על עצמי את ייצוגם של שני חברים והגשתי תביעה לצו מניעה קבוע נגד החלוקה הבלתי שוויונית.

במסגרת בוררות נקבע אכן כי החלוקה בלתי שוויונית ומפלה והבורר הפך את צו המניעה לקבוע תוך התערבות בהחלטת האסיפה הכללית.

2/2019

 

כתובתינו

 שושנת הכרמל 30א' חיפה

צרו עמנו קשר

04-8673967

 

לתיאום פגישת יעוץ

04-8673967 

 

  • עורך דין רון בן מיור פייסבוק

© 2014-2015 - משרד עו"ד רון בן מיור

עיצוב ובניית אתר: טלי אפרים Think Unique