עורך דין מומלץ למקרקעין חקלאי קנייה בניה ירושת נחלה

מקרקעין במשק חקלאי - 
מכירה, קנייה, בניה וירושה

עורך דין מומחה לעסקאות של נחלות במושבים, משקי עזר, מגרשים וירושת נחלות

עורך דין בן מיור מלווה עסקאות מקרקעין של בניה, מכירה וקניה של שטחים חקלאיים. משרדנו מתמחה בעסקאות נדל"ן במגרשים, בנחלות, במשקי עזר, במגרשים ובכל קרקע חקלאית במושבים, בקיבוצים ובהרחבות.

השלבים במכירת משק חקלאי ונדל"ן במושבים ובקיבוצים

עסקאות מקרקעין של מכירה או קנייה של אדמה במגזר החקלאי, הן מורכבות ביותר ומחייבות פעילות משפטית מול גורמים רבים בשלבים ספציפיים.  הנה מקצת מסדרת פעולות:

 • להעלות על הכתב את העסקה לעיתים בליווי עורך דין.

 • לקבל הסכמה מנהל מקרקעי ישראל, האגודה השיתופית, הסוכנות היהודית, ולעתים הסדרת תיק במנהל להסדרים במגזר החקלאי משפחתי.

 • לדווח על העסקה לשלטונות המס ולוודא כי לא נפלו פגמים במהלך הדרך, אשר עלולים להביא לבטלותה של העסקה.

מורכבות הטיפול בעסקת מקרקעין של נחלה, משק עזר או הרחבה בקיבוץ ובמושב

בבואנו לטפל בנדל"ן במשק החקלאי נתייחס לכמה שאלות מרכזיות, שיכתיבו את השלבים, ההסכמים והאישורים הספציפיים הנדרשים. הנה מקצת מהשאלות לברור:

 • סוג העסקה – בניה, מכירה, או קניה של נחלה במושב, קרקע חקלאית וכד'.

 • סוג הקרקע - נחלה, משק עזר, הרחבה בקיבוץ, הרחבה במושב.

 • תקנון  האגודה השיתופית – התקנון הספציפי במושב או בקיבוץ.

 • הגורמים המעורבים - הרשות למנהל מקרקעין, רשויות המס, הסוכנות היהודית וכד'.

תחומי התמחות המשרד - נחלות, ירושות, מיסוי וזכויות במשקים חקלאיים

 • מכירת משק, רכישה וקנייה של נחלות והעברת זכויות הנחלה

רכישת משק חקלאי כולל הסדרת הבעלות על הקרקע ברשות מנהל מקרקעי ישראל (רמ"י).

משק למכירה, מגרש במושב או בית בהרחבה ומכירת שטח חקלאי למגורים. טיפול משפטי והסדרת גבולות המשק, הזכויות באגודה השיתופית והמיסוי במכירת המשק.

העברת נחלה במתנה – עריכת הסכם העברת הזכויות בין בני המשפחה בדרך עוקפת, כדי להפחית את המיסוי לרשויות.

 • דיני מיסוי נחלות – ליווי של עורך דין בהסדר תשלום לרשויות ולמנהל מקרקעי ישראל עפ"י שיעורי המס והאחוזים המוגדרים בחוק בכל מקרה, לצורך חכירת הקרקע. טיפול בתשלום דמי רכישה לנחלה ודמי הסכמה לנחלה בהתאם לדיני מיסוי נחלות.

 • ירושת משק חקלאי – ירושה במושב מחייבת הסדרים מיוחדים ומעורבות של עורך דין. לדוגמה במקרים שלא ניתן ליישם את הצוואה של בעלי הנחלה (ההורים) לבני משפחתם (בני המושב) ניתן לנסח הסכמי משפחה. ההסכם מסדיר את חלוקת הנחלה, הרכוש והעזבון בין היורשים עפ"י הצוואה.

 • היוון נחלה – עפ"י החלטה 1591 ניתן לרכוש את זכויות בחלק של המגורים בנחלה ולהסדיר את החכירה של הקרקע מול רשות מנהל מקרקעי ישראל ולהוון את הנחלה.

 • משק עזר – הקרקע של משק עזר במושב, שונה מנחלה. נדרש ליווי של עורך דין במכירה, בקניה, בפיצול או בירושה של משק עזר בדיוק לפי החוקים הספציפיים למשק עזר כנדל"ן ייחודי.

משרדנו מעניק ייעוץ בתחום המקרקעין במגזר החקלאי. עו"ד רון בן מיור מעורב בעסקאות נדל"ן של קניה, מכירה, בניה וכד' מושבים ובקיבוצים. עורך דין מומחה בכל רזי פסקי הדין והחוקים המורכבים והרשויות הספציפיות בתחום.

צרו קשר לייעוץ ולמימוש עסקת מקרקעין על קרקע חקלאית.