עורך דין למושבים ולקיבוצים מומחה באגדות שיתופיות
 

עורך דין רון בן מיור - מתמחה באגודות שיתופיות

משרד עורכי דין רון בן מיור מתמחה בייצוג, בבוררות ובייעוץ לאגודות שיתופיות – הן במערכת היחסים שבין האגודה לחבריה והן בין האגודה לגורמים חיצוניים. המשרד בקיא בדיני אגודות שיתופיות, בוררות וחקירה במסגרת פקודת  האגודות השיתופיות ובכל התחומים הקשורים לקרקע, למים וניהול רשויות האגודה השיתופית.

​ 

המשרד מעניק ליווי משפטי כולל בתחומים הבאים:  

  1. ייצוג ושמירה על זכויות חברי האגודה בקיבוץ המשתנה ובשינויים בזכויות במושבים.

  2. ניסוח תקנונים וחוזים לאגודות שיתופיות בהתאם לחוק ולצרכים המשתנים.

  3. ייעוץ משפטי שוטף בניהול מוסדות האגודה השיתופית במושב ובקיבוץ.

  4. ייצוג האגודה השיתופית וחבריה בהליכים משפטיים ובוררות מול רשם האגודות

  5. הקמה של אגודה שיתופית בישובים קהילתיים וטיפול מול רשות מנהל המקרקעין.

  6. ייצוג בחלוקת מכסות מים לחקלאים ובוררות מטעם רשם האגודות השיתופיות.

 

מה היא אגודה שיתופית במושב ובקיבוץ?

בישראל מרבית האגודות השיתופיות הן מושבים או קיבוצים (ולעיתים גם ישובים קהילתיים). ה"מטריה" של דיני אגודות שיתופיות חלה על מושבים ועל קיבוצים יחדיו, אך יש צורך להבין את ההבדל בפקודת האגודות השיתופיות בין סוגי ההתאגדות השונים.

1. שמירה על זכויות החברים בקיבוץ המשתנה ובשינויים בזכויות החברים במושב

המהפכה שעוברים קיבוצים ומושבים בהתיישבות העובדת, מחייבת הגנה משפטית על זכויותיהם של החברים על הקרקע.

​​המהפכה בקיבוץ המתחדש כוללת גם היפרדות של החבר מ"קן הקיבוץ" בכל הקשור להתנהלותו הכנסתו וחייו הפרטיים, תוך ניסיון לשמר חיי קהילה, על אף השינוי הדרמטי.

השינויים המשפטיים התדירים  בקיבוץ ובמושב יוצרים סכסוכים בלתי פוסקים בקרב החברים ובינם לבין מוסדות המושב והקיבוץ. סכסוכים  אלו יכולים להיפתר בבוררות, בגישור או בבית המשפט ע"י עורך דין מומחה לאגודות שיתופיות.

​​

* לאחרונה ייצג וזכה עורך דין רון בן מיור, בתיק מורכב הנוגע לחלוקה בלתי שוויונית של קרקע במושב שעל. ניצחון לקוחותיו, חברי מושב שעל, בתיק זה הושג בזכות היצירתיות וההבנה המעמיקה של עו"ד בן מיור בדיני אגודות שיתופיות והצגת כל הטיעונים הרלוונטיים שהובילו להכרעה.

 

2. ניסוח תקנונים וחוזים לאגודות שיתופיות

כל אגודה שיתופית בקיבוץ ובמושב נדרשת לנסח תקנון, שיסדיר את פעילות האגודה וימנע סכסוכים. שינויים במושב ובקיבוץ המשתנה מחייבים התאמת התקנון המקורי של האגודה השיתופית לכל השינויים במשק, בקרקע ובמבנה החברתי. במצבים אלו מומלץ להוסיף חוזים משלימים בין החברים לאגודה השיתופית בהתאם לפקודת האגודות השיתופיות, לתקנון המקורי ולמטרות האגודה.

 

משרדנו מנוסה בהבנת מכלול הצרכים של חברי האגודות השיתופיות ושל האגודות עצמן. אנו מסייעים בניסוח של תקנונים וחוזים לאגודות שיתופיות בהתאם לחוק האגודות השיתופיות ולמציאות המשתנה במושבים ובקיבוצים.

 

3. ייעוץ משפטי שוטף לאגודות שיתופיות

להחלטות המתקבלות באסיפה הכללית של האגודה השיתופית, של המועצה ושל ועד האגודה בקיבוץ ובמושב - יש משמעות משפטית. מומלץ להיוועץ בעורך דין לפני קבלת החלטות אלו, כדי להבין את ההשלכות המשפטיות הצפויות, וכדי לוודא שמדובר בפעולה התואמת לתקנון האגודה ולחוקים הרבים המסדירים את פעולתן של האגודות השיתופיות.

 

ייעוץ משפטי מקצועי יבטיח את תוקפה של ההחלטה ויקטין משמעותית את הסיכויים לסכסוכים ודיוניים משפטיים בעתיד.

לעתים מתגלעות מחלוקות בין חברי האגודה השיתופית לבין עצמם, בין האגודה לבין חבריה ובין האגודה לצד שלישי. דרכי הטיפול במחלוקות  אלו  מוגדרות לרוב, בתקנון האגודה.

למשרדנו ניסיון רב בייצוג כל אחד משלושת הצדדים בסכסוך.

 

4. בוררות בענייני אגודות שיתופיות ובעניינים מסחריים

סכסוכים בין האגודה השיתופית לבין חבריה, נידונים בדרך כלל בפני בורר. לעתים התקנון קובע כי גם סכסוכים שבין החברים לבין עצמם יידונו בפני בורר ולא בבית המשפט.

 

עו"ד בן מיור משמש כבורר הממונה על ידי רשם האגודות השיתופיות, וכן כבורר על פי בקשת הצדדים. עו"ד בן מיור מייחס חשיבות רבה לניהולה של הבוררות ביעילות, במהירות, ותוך התחשבות במרקם החיים המיוחד לאגודות השיתופיות ולמשקים חקלאיים.

 

5. ייסוד והקמה של אגודה שיתופית בישובים קהילתיים

יישובים קהילתיים רבים בוחרים להתאגד כאגודה שיתופית. הקמתו של היישוב עצמו דורשת עבודה משפטית רבה, כולל ניסוח תקנון האגודה, עבודה מול הגורמים המיישבים (רשות מנהל מקרקעי ישראל והסוכנות היהודית), משא ומתן ועריכת הסכמים עם גורמים מקצועיים (קבלנים, אדריכלים, בנקים וכד') ועוד.

 

למשרדנו ניסיון רב בליווי כל שלבי הקמתה של האגודה השיתופית בישוב הקהילתי.

 

6. ייצוג ובוררות בהקצאת מים לחקלאים

המים הם אחד המשאבים החשובים והיקרים ביותר לחקלאים במושבים ובקיבוצים בישראל. פעמים רבות מתעוררות התדיינויות סביב דרך חלוקת מכסות המים - הן ברמה הלאומית, הן ברמת האגודה השיתופית מול חברת מקורות ונציבות המים והן בתוך האגודה עצמה.

משרדנו מטפל בסכסוכים רבים הנוגעים להקצאת מים לחקלאים, הן כנציגם של הצדדים והן כבורר מטעם רשם האגודות השיתופיות.

לפני הפנייה של הקיבוץ, המושב או החברים לבית המשפט, חשוב מאד לשמוע את דעתו של עורך דין מומחה בתחום. פנייה מוקדמת ולא נכונה עשויה להיות מסוכנת וקריטית בכל הקשור להמשך הטיפול.

 

התיקים בדיני אגודות שיתופיות מורכבים ביותר, ומחייבים חשיבה יצירתית, תוך היכרות מעמיקה בתחום. עורכי הדין נדרשים לפרוס בפני בית המשפט או הבורר את כלל הטיעונים הרלוונטיים לצורך הכרעה.

צרו קשר וקבלו ייעוץ מקצועי מעורך דין מומלץ.