• עורך דין רון בן מיור

בוררות על פי מינוי מרשם האגודות השיתופיות, תיק מס' 57-002928-0-200-80, סער עמוס וורדה נ' כרכום אגודה

בוררות על פי מינוי מרשם האגודות השיתופיות, תיק מס' 57-002928-0-200-80, סער עמוס וורדה נ' כרכום אגודה שיתופית כפר קהילתי להתיישבות תעשייתית וחקלאית בע"מ:


העובדות והמחלוקת:

התובעים רכשו בית במושב כרכום, לאחר שעברו את הליכי הקליטה הנהוגים בנתבעת.

בסמוך לרכישת הבית שילמו התובעים לנתבעת, על פי דרישתה, סך בשקלים השווה ל - $5,000 (דולר ארה"ב) תחת הכותרת של "קרן לפיתוח הישוב".

התובעים תוקפים את חוקיות גביית הסך האמור מאת התובעים על ידי הנתבעת, בעת קבלתם כמועמדים לחברות באגודה השיתופית; וכן טוענים כי היו נתונים תחת לחץ  בעת שהסכימו לשלם את הסכום האמור; וכן כי הופלו לרעה לעומת רוכשי בתים נוספים במושב באותה התקופה אשר לא נדרשו לשלם את הסכום האמור.

הכרעה:

  1. על פי הוראות תקנון האגודה, אין בסמכותו של ועד האגודה לחייב בהחלטתו לבד תשלומים כלשהם ללא אישור האסיפה הכללית.

  2. במקרה זה, כל שיש בידי הנתבעת הוא החלטת אסיפה כללית ישנה אשר קובעת כי יש לגבות סך של 2,500$  מאת מצטרפים חדשים.

  3. טענת הנתבעת כי תשלום סך של 5,000$ מקורו בנוהג אשר היה קיים באגודה לא התקבלה; הכרה בנוהג הינה חריג כי כל החובות והזכויות הנובעות מהחברות באגודה צריכות להיות מעוגנות בתקנון האגודה. הואיל והמדובר בחריג יש לעשות בו שימוש במשורה.

  4. על סמך חומר הראיות, אין לקבוע כי בעצם גביית כסף לטובת הקרן, מדובר בהטעיה של ממש היורדת לשורשו של עניין או בהפעלת לחץ פסול; שכן התובעים ידעו על כך מראש ולכל המאוחר במועד חתימתם על ההסכם לרכישת ביתם.

  5. לטענת האפליה נקבע כי אפליה יכולה לצפות פני עבר בלבד ולא פני עתיד; ואולם במקרה זה האירועים אשר בגינם טוענים התובעים לאפליה התרחשו רק לאחר שהסכום נדרש ושולם במלואו על ידם.

  6. נפסק כי על הנתבעת להשיב לתובעים סך בשקלים השווה ל - $2,500.


בוררות מרשם האגודות השיתופיות- רון בן מיור עורך דין מומלץ בצפון
מרשם האגודות השיתופיות

 

#רון_בן_מיור #עורך_דין #עורך_דין_מושבים_וקיבוצים #עורך_דין_מקרקעין_חקלאי #עורך_דין_מומלץ

#עורך_דין_בצפון #בוררות_וגישור #דיני_אגודות_שיתופיות #דיני_מקרקעין #דיני_חוזים_וחברות

#משפט_מסחרי_ואזרחי #סכסוכים_במושבים_ובקיבוצים