• עורך דין רון בן מיור

בוררות על פי מינוי מרשם האגודות השיתופיות, תיק מס' 57-002786-2-99-39, אבי כנען נ' ועד הנהלה - חד-נס

בוררות על פי מינוי מרשם האגודות השיתופיות, תיק מס' 57-002786-2-99-39, אבי כנען נ' ועד הנהלה - חד-נס - כפר קהילתי של תנועת משקי חרות-בית"ר להתיישבות חקלאית בע"מ:


העובדות והמחלוקת:

  1. במסגרת פיתוח יוזמות כלכליות-תיירותיות בפארק הירד, נקבע כי הישוב חד נס יהווה גורם ממליץ בפני המנהלה לפיתוח פארק הירדן.

  2. בהתאם לנוהג על חבר הישוב להגיש בקשה לפרויקט לנתבע. לאחר דיון בבקשה הישוב ממליץ על הפרויקט.

  3. התובע, פנה ברעיון לקדם פרויקט של מזנון, מרכז מבקרים, מסעדה וחנות מזכרות באתר "בית ציידא"; אך לא קיבל תשובה על פניותיו אלו משך תקופה ארוכה בשל שינויים במדיניות הממשלתית בכל הנוגע לפיתוח הגולן.

  4. לאחר זמן מה גילה התובע כי הנתבע נתן אישור לאחר (להלן: "הזוכה") לפרויקט של מזנון וחנות מזכרות באתר "בית ציידא" (בעת בה ניתן אישורו זה של הנתבע כיהן הזוכה כיושב-ראש הנתבע). לטענת התובע, ידע הזוכה על בקשתו הקודמת בזמן של התובע ועל מהלכיו לקידומו של פרויקט דומה באתר, ולכן קיימת לו זכות ראשונים על הפרויקט.

הכרעה:

  1. אין ספק, כי התובע נהג שלא כשורה כאשר התעלם מהנוהג, שהכיר, ולא הגיש בקשה מתאימה לאישור לנתבע.

  2. עם זאת בעת הדיון בבקשתו של הזוכה, ידע הזוכה על עניינו האישי של התובע בפרוייקט. קביעה זו נסמכת בין השאר על אי הזמנתו מטעם הנתבע להזים טענתו זו של התובע.

  3. נקבע, כי החלטת הנתבע לאשר לזוכה את יוזמתו לפרויקט - בטלה.

  4. התוצאה היא, כי בעת מתן פסק הבורר אין חבר בישוב הזכאי להיות מומלץ על ידי הישוב לפרויקט כאמור באתר "בית ציידא", וכל חבר החפץ בכך יוכל להגיש בקשה מתאימה בהתאם לנוהג.

  5. לתוצאה זו ניתן להגיע בדרך נוספת: בהתאם לנוהג, אישור הנתבע לקידום פרויקט של חבר המושב ניתן לתקופה של שנתיים, לאחריה, אם החבר אינו פועל לקדם את הפרויקט - פוקע תוקף האישור, והוא ניתן להעברה לחברים אחרים; במקרה זה, מאז אישור הבקשה לזוכה עברו למעלה משנתיים ימים, בהם לא קידם הזוכה את הפרויקט. וגם מטעם זה, האישור שניתן - פקע.


בוררות מרשם האגודות השיתופיות- רון בן מיור עורך דין מומלץ בצפון
בוררות

 

#רון_בן_מיור #עורך_דין #עורך_דין_מושבים_וקיבוצים #עורך_דין_מקרקעין_חקלאי #עורך_דין_מומלץ

#עורך_דין_בצפון #בוררות_וגישור #דיני_אגודות_שיתופיות #דיני_מקרקעין #דיני_חוזים_וחברות

#משפט_מסחרי_ואזרחי #סכסוכים_במושבים_ובקיבוצים